Soms is het voor jeugdigen om verschillende redenen niet (meer) mogelijk om thuis of in een pleeggezin te wonen. Plaatsing in een gezinshuis is dan een mogelijke oplossing. Binnen een gezinshuis wordt het vanzelfsprekende van een gezin gecombineerd met professionaliteit op het gebied van jeugdzorg.

Gezinshuis Vita Nova Asten

Vita Nova Asten bestaat uit een kleinschalig gezinshuis en begeleid woontrajecten voor jong volwassenen gevestigd in Asten-Heusden. Dit is een klein dorpje in de provincie Noord-Brabant.

In een gezinshuis bieden wij -als gezinshuisouder op professionele manier- 24 uur per dag, 7 dagen in de week verzorging, opvoeding en begeleiding. Dit onderscheidt ons van de leefgroepen. Continuïteit in de opvoedingsrelatie is een zeer sterk punt van het gezinshuis. Andere sterke punten zijn: kleinschaligheid, aandacht voor het kind, maatwerk in de begeleiding en zoveel mogelijk een normaal leven. In ons gezinshuis hebben wij plek voor 2 tot 3 kinderen, die door omstandigheden niet meer thuis kunnen wonen. Dit zowel voor een kortdurend verblijf als ook voor een langdurend verblijf. Wij vinden het vooral heel belangrijk om een duidelijke structuur aan kinderen te bieden en dit kan voor elk kind anders zijn. Ieder kind heeft al dingen die goed gaan en dingen waaraan nog gewerkt moet worden, dus iedereen heeft zijn eigen plan. Dit in de leeftijd van 4 tot 18 jaar. Samenwerking met het eigen netwerk is ook zeker een doel.